kementerian pengangkutan

anthony loke FF

Dana hasil jualan nombor plat disalurkan ke Kumpulan Wang Disatukan, bukan MOT